Dla nauczycieli

Dziel się pasją życia !

Praca z ludźmi jest ogromnym wyzwaniem i wymaga ciągłego aktualizowania nie tylko wiedzy, ale samego siebie. Codzienne branie odpowiedzialności za rozwój młodych ludzi, podejmowanie współpracy z ich rodzicami, kontakty zawodowe – pochłaniają ogrom energii.

Praca ta wymaga szczerego zaangażowania, które samo w sobie jest bezcenną nagrodą, dając poczucie sensu i sprawczości.

Polecam szeroką gamę szkoleń i konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów, które pozwalają na poszerzenie warsztatu pracy o nowe umiejętności i świeże spojrzenie lub podniesienie kompetencji osobowościowych, które bezpośrednio przekładają się na jakość wykonywanej pracy i satysfakcję z jej owoców. Szkolenia mogą mieć formę warsztatów, seminarium lub webinarium. Proszę wybrać jeden z poniższych tematów lub zgłosić swoją potrzebę bezpośrednio – dobierzemy treści przydatne dla Państwa indywidualnie.

 1. Budowanie marki osobistej nauczyciela i marki szkoły w środowisku lokalnym i Internecie.
 2. Dialog motywujący w pracy z uczniem i jego rodzicem.
 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu i szkole.
 4. Dziecko ze spektrum autyzmu w domu i w szkole. Jak wesprzeć je w rozwoju i zachować komfort własnego życia.
 5. Edukacja alternatywna a szkoła systemowa – jak przełamać skostniałe struktury i rutynę w pracy nauczycielskiej.
 6. Edukacja inkluzyjna – jak sprawić, by była możliwa w Twojej szkole?
 7. Edukacja seksualna i psychoedukacja jako element programów profilaktyczno-wychowawczych.
 8. Elementy coachingu w pracy nauczyciela i wychowawcy.
 9. Elementy metody dobrego startu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 10. Elementy pedagogiki Montessori w codziennej praktyce zawodowej
 11. Higiena psychiczna nauczyciela. Jak oddzielić pracę od życia osobistego i zapobiegać wypaleniu zawodowemu.
 12. Jak budować autorytet w relacjach ze współczesnym uczniem?
 13. Jak kształtować krytyczne myślenie i pomóc uczniom odnaleźć się w pluralistycznej moralnie i cyfrowej rzeczywistości?
 14. Jak odkryć i rozwijać potencjał każdego ucznia.
 15. Kierunki polityki oświatowej w codziennej praktyce nauczycielsko wychowawczej.
 16. Kompetencje kluczowe w praktyce szkolnej i pozaszkolnej.
 17. Komunikacja bez przemocy w praktyce życiowej i szkolnej.
 18. Komunikacja wspomagająca i alternatywna w służbie uczniowi z zaburzeniami mowy i nauczycielowi.
 19. Konstruowanie programów profilaktyczno-wychowawczych.
 20. Manipulacja w relacjach zawodowych i osobistych – jak się przed nią chronić.
 21. Metoda Uniwersalnego Projektowania
 22. Neurodydaktyka w praktyce szkolnej. Jak pobudzać i wykorzystać naturalne procesy neurolobiologiczne dla wzmocnienia skuteczności zajęć.
 23. Ocena kształtująca i informacja zwrotna – praktyczna alternatywa dla tradycyjnego systemu nauczania i oceniania.
 24. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (w tym ipet i wopfu).
 25. Praca z uczniem z ADHD.
 26. Praca z nastoletnim uczniem i budowanie współpracy z jego rodzicami.
 27. Praca z uczniem zagrożonym wykluczeniem społecznym.
 28. Psychoedukacja wspierająca rodzinę jako rękojmia pracy wychowawczej i współpracy z rodzicami.
 29. Psychologia pozytywna w wychowaniu.
 30. Rozwój moralny człowieka i jego konotacje wychowawcze.
 31. 3xS Samodzielność, samokontrola, samorozwój – jak kształtować u dzieci poczucie sprawczości, odpowiedzialności i ciekawość świata.
 32. Specyfika funkcjonowania i wsparcie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym.
 33. Sztuka uważności – techniki mindfulness w życiu i szkole.
 34. Trening zastępowania agresji w szkołach i ośrodkach socjoterapeutycznych.
 35. Trudne zachowania – jak sobie z nimi radzić.
 36. Tutoring w pracy nauczyciela i wychowawcy.
 37. Uczeń z innego kręgu kulturowego w grupie
 38. W grupie siła! Jak wykorzystywać procesy grupowe na rzecz realizacji zadań programowych i kształtowania postaw koleżeńskich i obywatelskich oraz harmonizowania przebiegu zajęć.
 39. Warsztat wychowawcy. Wszystko co trzeba wiedzieć o prowadzeniu klasy.
 40. Wychowanie do życia w pięciu wymiarach dla pokolenia Z.
 41. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów.

Rozpocznij zmiany już dziś!