Dla nauczycieli

Dziel się pasją życia !

Praca z ludźmi jest ogromnym wyzwaniem i wymaga ciągłego aktualizowania nie tylko wiedzy, ale samego siebie. Codzienne branie odpowiedzialności za rozwój młodych ludzi, podejmowanie współpracy z ich rodzicami, kontakty zawodowe – pochłaniają ogrom energii.

Praca ta wymaga szczerego zaangażowania, które samo w sobie jest bezcenną nagrodą, dając poczucie sensu i sprawczości.

Polecam szeroką gamę szkoleń i konsultacji indywidualnych dla nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów, które pozwalają na poszerzenie warsztatu pracy o nowe umiejętności i świeże spojrzenie lub podniesienie kompetencji osobowościowych, które bezpośrednio przekładają się na jakość wykonywanej pracy i satysfakcję z jej owoców. Szkolenia mogą mieć formę warsztatów, seminarium lub webinarium. Proszę wybrać jeden z poniższych tematów lub zgłosić swoją potrzebę bezpośrednio – dobierzemy treści przydatne dla Państwa indywidualnie.

Uczeń ze spektrum autyzmu

Uczeń ze spektrum autyzmu w placówce ogólnodostępnej – jak pomóc sobie, dziecku i pozostałym uczniom, aby wspólne bycie w szkole przebiegało bez kłopotów. Elementy terapii autyzmu w służbie nauczycieli szkół ogólnodostępnych. Szkolenie dotyka funkcjonowania dziecka autystycznego w grupie rówieśniczej oraz sposobów prowadzenia tak zróżnicowanej klasy do wspólnego wzrostu.

Zaburzenia sensoryczne

Zaburzenia sensoryczne – co może zrobić nauczyciel by pomóc dziecku. Szkolenie pomaga zrozumieć naturę problemów sensorycznych i przygotować nauczycieli do niwelowania skutków tych zaburzeń w pracy szkolnej.

Autorytetem być

Autorytetem być – jak skutecznie wywierać pozytywny wpływ. Szkolenie pomoże znaleźć odpowiedzi na pytanie: Jak budować swój autorytet wśród dzieci i młodzieży w oparciu o zdrowe relacje, mądre zasady, prawidła rozwojowe i własną bogatą osobowość.

Cyfrowe zmęczenie

Cyfrowe zmęczenie – edukacja zdalna i jej konsekwencje. Szkolenie proponuje rozwiązania dla świeżego problemu zmęczenia organizmu w efekcie zintensyfikowania pracy za pomocą komputera, ograniczenia kontaktów społecznych i aktywności fizycznej ze względu na nauczanie zdalne.

Depresja

Depresja – jak zapobiegać i wspierać uczniów w procesie zdrowienia. Szkolenie jest odpowiedzią na rosnącą liczbę zachorowań wśród dzieci na depresję. Pozwala nauczycielom lepiej zrozumieć problem depresji, szybciej i skuteczniej reagować w razie podejrzenia depresji u dzieci, z którymi pracują a także być realnym wsparciem dla dziecka dotkniętego chorobą i jego rodziny.

Trudne zachowania

Trudne zachowania – jak sobie z nimi radzić. Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”, pozwala na odzyskanie poczucia sprawstwa i kontroli w relacjach z uczniami, uczy modyfikować niepożądane zachowania tak, by nie były przeszkodą do pracy z dzieckiem ani jego rozwoju.

Edukacja outdoorowa

Edukacja outdoorowa – jak wykorzystać przestrzeń poza budynkiem szkoły i przedszkola do realizacji podstawy programowej. Szkolenie jest bogate w informacje i inspiracje pomagające wspierać indywidualny rozwój dzieci oraz procesy grupowe z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej i terenów zielonych.

Szkoła szyta na miarę

Szkoła szyta na miarę. Szkolenie daje bogatą wiedzę na temat prawideł rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz dotyka sposobów indywidualizowania zadań w sposób wspierający wykorzystanie potencjału każdego ucznia na rzecz jego rozwoju i wzbogacenia całej grupy

IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

IPET – indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w praktyce. Czyli jak zgodnie z prawem i bez kłopotu organizować proces kształcenia uczniom ze specjalnymi potrzebami.

Szkolenie w przejrzysty sposób wskazuje praktyczną drogę od orzeczenia poprzez wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia (WOPFU) po sporządzenie IPET-u i jego ewaluację.

Manipulacja w pracy i życiu

Manipulacja w pracy i życiu – jak się przed nią chronić. Szkolenie pomoże uświadomić uczestnikom w jaki sposób ich granice bywają przekraczane oraz odbudować poczucie kompetencji, pewności siebie i asertywności w kontaktach z trudnym rodzicem lub przełożonym.

Multisensoryczna edukcja.

Szkolenie dostarcza pomysłów do pracy z dziećmi, które pomagają angażować w aktywności szkolnej bądź przedszkolnej wszystkie zmysły – tym samym wzmacniać zaangażowane i podnosić efektywność uczenia się dzieci.

Ryzykowne zachowania wśród dzieci i młodzieży.

Szkolenie nakreśla skalę problemu, przyczyny podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci, kwestię profilaktyki, współpracy z rodziną oraz prawnych aspektów pracy nauczyciela w tym zakresie.

Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych – w służbie rozwoju emocjonalnego i społecznego każdego ucznia. Szkolenie wykorzystuje elementy treningu umiejętności społecznych do kształtowania samodzielności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji oraz umiejętności rozpoznawania i przeżywania własnych emocji w akceptowalny społecznie sposób.

W krainie dziecięcych emocji

W krainie dziecięcych emocji. Szkolenie dostarcza narzędzi do pracy z dziećmi, które pomagają zrozumieć dotykające nas emocje, odczytywać płynące z nich sygnały i wyrażać je w sposób bezpieczny i twórczy. Szkolenie pomoże również w pracy nad złością i agresją.

Rozpocznij zmiany już dziś!